ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών στο ευρύ φάσμα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ψηφιακής επικοινωνίας και πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών στο ευρύ φάσμα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ψηφιακής επικοινωνίας και πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

a

Performance Marketing

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
B2B, B2C, SEM, lead generation, display advertising, e-commerce

a

Social Media Marketing

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμός και προώθηση περιεχομένου. Καμπάνιες εγκατάστασης
εφαρμογών. Καμπάνιες με στόχο τα conversions και την επισκεψιμότητα.

a

Brand Management

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ, προγραμματισμός προϋπολογισμού.
Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και εκτέλεση αυτών.

a

Analytics & Reporting

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
Competitor analysis, καθορισμός target group, βελτιστοποίηση καμπάνιας, υποβολή εκθέσεων των αποτελεσμάτων σε συνεννόηση με τον πελάτη

Μιλήστε με την ομάδα μας

Μιλήστε με την ομάδα μας

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από το στάδιο της ιδέας του έργου μέχρι την υλοποίηση και την προώθησή του. Στην HF Consultancy, αναλαμβάνουμε όλες τις δημιουργικές και τεχνικές πτυχές του μάρκετινγκ. Σε συνδυασμό με ένα ευρύ δίκτυο δημιουργικών εμπειρογνωμόνων, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις καινοτόμες ιδέες των πελατών μας και να τις προωθήσουμε στον κόσμο.